Stockholm Arlanda Airport byggs ut

Stockholm Arlanda Airport byggs ut

Det finns nu en fastställd plan för utbyggnad av Stockholm Arlanda Airport. Den kommer att innebära att flygplatsen ska kunna ta emot fler samt större flygplan och att passagerarna ska få en bättre helhetsupplevelse både runt samt inuti flygplatsen.

De kommande 30 åren kommer att innebära en stor utveckling för Stockholm Arlanda Airport. Med siffror som ständigt visar på ett ökat antal passagerare är det nu dags för Swedavia att investera i att göra flygplatsen mer attraktiv för alla. Större flygplan ska vara välkomna och framförallt ska Stockholm Arlanda Airport utöka kapaciteten för att kunna ta emot mer trafik i allmänhet. Flygplatsens helhetsintryck ska förbättras genom nya ytor, större säkerhetskontroll samt parkeringsplatser närmare terminalerna bland annat.

– Stockholm Arlanda Airport har en avgörande roll för Sveriges möjligheter till nationella och internationella utbyten. Med denna satsning stärker vi inte bara flygplatsens konkurrenskraft utan också förutsättningarna för fortsatt tillväxt i Sverige, säger Torborg Chetkovich, koncernchef på Swedavia.

Utvecklingen kommer att ske i olika etapper där den första kommer att innebära utbyggnaden av Terminal 5.

– Utbyggnad av befintlig terminal är det mest kostnadseffektiva sättet att stärka flygplatsens attraktionskraft och när vi nu tar ytterligare steg i utvecklingen satsar vi i första hand på Terminal 5 där vi också ser den största tillväxten av resenärer, säger Kjell-Åke Westin som är flygplatsdirektör på Stockholm Arlanda Airport.

Det förväntas ta tio år att färdigställa etapp ett. I de kommande etapperna planeras bland annat en större kontorsbyggnad för att få miljön utanför flygplatsen att bli mer levande. Hela arbetat ska vara klart till år 2043.

– Att bygga långsiktigt hållbara lösningar ska genomsyra framtidens Arlanda, det stärker vår attraktionskraft och är dessutom viktigt då området kring flygplatsen kommer sysselsätta uppskattningsvis 50 000 personer i slutet av perioden, avslutar Kjell-Åke Westin.

Share This

Leave a Reply

Your email address will not be published.