Minst antal ARN-anmälningar för Apollo

Minst antal ARN-anmälningar för Apollo

Apollo visar upp Allmänna reklamationsnämndens siffror och påvisar att de är det resebolag som blivit anmälda och fällda minst antal gånger under 2013. 

Förra året fick Apollo 27 anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden. För tio år sedan var siffran 87 anmälningar. Apollo har minskat sina anmälningar med drygt 2/3 på tio år.

– Det är roligt att se att vi sedan 2004 stadigt minskat antalet inkomna ärenden till ARN. Målet är naturligtvis att alla våra kunder ska vara nöjda med sin semester och att i de fall de inte är det att vi tillsammans med kunden ska komma överens om en lösning. Men samtidigt är det bra att det finns en oberoende instans som kan göra en bedömning i de fall vi står för långt ifrån varandra, säger Kajsa Moström, informationschef på Apollo.

Under 2013 var det endast i en av de 27 anmälningarna som kunden fick helt eller delvis rätt. Detta är enligt Apollo en historiskt låg siffra.

– Vi ser detta som kvitto på att vårt långsiktiga arbete med kvalitetstänkande och kundfokus ger resultat, avslutar Kajsa Moström.

Share This

Leave a Reply

Your email address will not be published.